Odkrywanie swoich mocnych stron i wzmacnianie pewności siebie.

Terapia par

dla osób dorosłych

Jak możemy pomóc?

Bycie oddanym i kochającym partnerem bywa bardzo trudne. Wymaga dużej uważności na partnera i rozumunie siebie samego. Ważne jest zbudowanie własnej granicy – ile mogę dać z siebie partnerowi? Co potrzebuję dać sobie? Kiedy relacja z partnerem nie spełnia oczekiwań i potrzeb, wówczas partnerzy obwiniają siebie o zaniedbania, co prowadzi do kryzysu w związku. Tempo życia sprawia, że coraz trudniej jest partnerom porozumiewać się – komunikować swoje potrzeby i oczekiwania. Prowadzi to do frustracji, poczucia krzywdy i zaniechania partnerskiej współpracy. Kiedy tak się dzieje, warto skorzystać z konsultacji psychologicznej.

czy dla was?

Terapia par to forma pomocy psychologicznej, która jest skierowana do par, które doświadczają trudności w swoim związku. Celem takiej terapii jest pomoc w rozwiązaniu problemów, a także w budowaniu lepszej komunikacji i bliskości między partnerami.

Podczas terapii par, oboje partnerzy mają możliwość mówienia o swoich uczuciach, myślach i potrzebach. Terapeuta jest osobą neutralną, która słucha obu stron i pomaga im zrozumieć swoje emocje oraz zachowania. Terapia par może obejmować różne formy pracy, takie jak rozmowy, ćwiczenia relaksacyjne czy ćwiczenia komunikacyjne.

Terapia par jest skuteczna w pomaganiu parom rozwiązywać trudności w ich związku, takie jak konflikty, brak bliskości, nieporozumienia czy różnice w potrzebach i priorytetach. Może być też pomocna w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, takimi jak zdrady czy straty bliskich osób.

a woman stares into a man's eyes lovingly

zapraszamy do kontaktu

Jeśli zastanawiasz się, czy terapia par może pomóc w rozwiązaniu problemów w Twoim związku, zachęcamy do skonsultowania tej decyzji z profesjonalnym terapeutą. On lub ona pomoże ocenić potrzeby i możliwości Waszego związku oraz doradzić, jakie formy pomocy będą najskuteczniejsze.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i budowaniu lepszej przyszłości.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Razem możemy osiągnąć równowagę.

współpracujemy z wieloma placówkami specjalistycznymi