Odkrywanie swoich mocnych stron i wzmacnianie pewności siebie.

Psychoterapia uzależnień

Jak możemy pomóc?

Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia jest psychoterapia uzależnienia, natomiast postępowanie medyczne ma wymiar wspomagający psychoterapię uzależnienia i jest nakierowane głównie na leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych oraz farmakologiczne wsparcie psychoterapii. Jeśli zastanawiasz się, czy terapia indywidualna może pomóc Ci w rozwiązaniu Twoich problemów, zachęcamy do kontaktu z profesjonalnym terapeutą, który pomoże Ci podjąć decyzję i odpowiedzieć na wszelkie pytania.

Nasze programy terapeutyczne oparte są na podejściu behawioralno-poznawczym (psychoterapia indywidualna i grupowa), idei i doświadczeniach wspólnot 12 krokowych

Nasze programy integrują również różne podejścia psychoterapeutyczne zgodnie z najbardziej aktualną wiedzą kliniczną.

Co to jest?

Psychoterapia uzależnień to forma pomocy psychologicznej skierowana do osób, które mają problem z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (np. alkoholu, narkotyków) lub zachowań (np. hazardu, seksu). Celem takiej terapii jest pomoc w rozwiązaniu problemu uzależnienia, a także w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i zdrowych relacji z innymi ludźmi.

Oto kilka aspektów, na które mogą skupić się sesje psychoterapii uzależnień:

  1. Rozpoznanie i zrozumienie mechanizmów prowadzących do uzależnienia.
  2. Praca nad emocjami i myślami, które mogą prowadzić do uzależnienia.
  3. Nauczenie zdrowych sposobów radzenia sobie z emocjami i sytuacjami stresującymi.
  4. Poprawa umiejętności komunikacyjnych i relacyjnych.
  5. Budowanie pewności siebie i poczucia własnej wartości.
  6. Praca nad trudnymi doświadczeniami z przeszłości, które mogą mieć wpływ na obecne uzależnienie.
  7. Nauczenie strategii zapobiegania powrotom do uzależnienia.
gray concrete road between trees

Psychoterapia uzależnień może być prowadzona w grupie lub indywidualnie, w zależności od preferencji pacjenta. Ważne, aby szukać pomocy u doświadczonego terapeuty, który posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie uzależnień i będzie w stanie pomóc w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i zdrowych relacji z innymi ludźmi.

jordan-beltran-AxdlcxaModc-unsplash-1.jpg

Podstawowe cele psychoterapii to:

  • zachowanie trwałej abstynencji,
  • poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego,
  • nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.

zapraszamy do kontaktu

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i budowaniu lepszej przyszłości.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Razem możemy osiągnąć równowagę.

współpracujemy z wieloma placówkami specjalistycznymi