Odkrywanie swoich mocnych stron i wzmacnianie pewności siebie.

Problemy dzieci i młodzieży

Jak możemy pomóc?

Psychoterapia dzieci i młodzieży to forma pomocy psychologicznej, która jest skierowana do dzieci i młodzieży z różnymi problemami emocjonalnymi i behawioralnymi. Celem takiej terapii jest pomoc w rozwiązaniu problemów, a także w rozwoju umiejętności radzenia sobie z trudnościami i budowaniu pewności siebie.

Psychoterapia dzieci i młodzieży może obejmować różne formy pracy, takie jak rozmowy, zabawy, rysowanie czy ćwiczenia relaksacyjne. Terapeuta jest osobą, która słucha i wspiera dziecko lub młodzież w rozwiązywaniu problemów, a także w radzeniu sobie z emocjami i trudnymi sytuacjami.

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest skuteczna w pomaganiu dzieciom i młodzieży z różnymi problemami, takimi jak trudności w szkole, konflikty z rodzeństwem czy rówieśnikami, lęki, trudności emocjonalne, a także zaburzenia odżywiania czy zaburzenia snu. Może być też pomocna w radzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości, takimi jak rozwód rodziców czy straty bliskich osób.

Do najczęściej rozpoznawanych zaburzeń w dzieciństwie i adolescencji należą:

 • zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (F40–F48), charakteryzujące
  się występowaniem lęków, nawracających uporczywych myśli lub czynności przymusowych,
  dezadaptacyjnych reakcji na ostry lub przewlekły stres – lęki, fobie;

 • zaburzenia fizjologiczne (F50–F59) – zaburzenia odżywiania;

 • zaburzenia rozwoju psychologicznego (F80–F89) obejmujące specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i
  języka, specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych (np. czytania, ortografii, umiejętności
  arytmetycznych), całościowe zaburzenia rozwojowe (np. autyzm, zespół Aspergera, zespół Retta);

 • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym
  (F90–F98),

 • zaburzenia hiperkinetyczne/zespoły nadpobudliwości ruchowej (ADHD),

 • zaburzenia zachowania (depresyjne, opozycyjno-buntownicze),

 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie (lęk separacyjny, fobie), tiki (np.
  zespół Tourette’a).

Wszystkie powyższe dolegliwości są możliwe do zmiany.

Photo by Kostiantyn Li
Photo by Kelly Sikkema

zapraszamy do kontaktu

Jeśli zastanawiasz się, czy psychoterapia dzieci i młodzieży może pomóc Twojemu dziecku lub młodemu członkowi rodziny, zachęcamy do skonsultowania tej decyzji z profesjonalnym terapeutą. On lub ona pomoże ocenić potrzeby i możliwości dziecka lub młodzieży oraz doradzić, jakie formy pomocy będą najskuteczniejsze.

Pomoc w rozwiązywaniu problemów i budowaniu lepszej przyszłości.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne, jak zdrowie fizyczne. Razem możemy osiągnąć równowagę.

współpracujemy z wieloma placówkami specjalistycznymi