Pomagamy odzyskać równowagę emocjonalną

Nadzieja

Osoba, która ma nadzieję, wierzy, że jest w stanie zmienić swoje życie na lepsze i radzić sobie z trudnościami, które napotyka.

psychoterpia kielce

Nadzieja jest ważnym elementem psychoterapii i może być bardzo pomocna w procesie leczenia i rozwiązywania problemów.

To twoja nadzieja

Nadzieja jest ważnym składnikiem zdrowego funkcjonowania i może być bardzo pomocna w procesie leczenia i rozwiązywania problemów.

Jeśli zmagasz się z trudnościami i szukasz pomocy, zachęcamy do skorzystania z psychoterapii, która może Ci pomóc w budowaniu nadziei i lepszego samopoczucia.

two person's arms
woman sitting on black chair in front of glass-panel window with white curtains

Terapia osób dorosłych

– jest drogą do wewnętrznego rozwoju i możliwością
zmniejszenia cierpienia. Odbywa się w stałym miejscu, o stałych porach.

Terapia dorosłych online

która polega na spotkaniach terapeuty z pacjentem za pośrednictwem Internetu. Może być ona prowadzona za pomocą różnych narzędzi, takich jak komunikatory internetowe, kamery internetowe czy wideokonferencje.

Psychoterapia uzależnień

Nasze programy terapeutyczne oparte są na podejściu behawioralno-poznawczym (psychoterapia
indywidualna i grupowa), idei i doświadczeniach wspólnot 12 krokowych

Problemy dzieci i młodzieży

Celem takiej terapii jest pomoc w rozwiązaniu problemów, a także w rozwoju umiejętności radzenia sobie z trudnościami i budowaniu pewności siebie.

Warsztaty uważności dla dorosłych i młodzieży

Dzięki treningowi uważności możesz osiągnąć równowagę emocjonalną, nauczyć się sztuki koncentracji i relaksu oraz tego, jak radzić sobie ze stresem,

Terapia par

Bycie oddanym i kochającym partnerem bywa bardzo trudne. Wymaga dużej uważności na partnera i
rozumunie siebie samego.

O nas

Psychoterapeuta jest osobą empatyczną i życzliwą, która słucha i akceptuje swoich pacjentów. Potrafi zbudować z nimi bliski i bezpieczny związek, co jest bardzo ważne w procesie leczenia. Psychoterapeuta jest też osobą profesjonalną i dyskretną, która dba o prywatność i bezpieczeństwo swoich pacjentów.

Psychoterapeuta to osoba posiadająca specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy psychologicznej. Jest ona wyszkolona w różnych technikach terapeutycznych i potrafi skutecznie pomagać osobom z różnymi problemami emocjonalnymi i behawioralnymi.

nadzieja

Nadzieja może być szczególnie ważna w trudnych sytuacjach, gdy osoba doświadcza lęku, smutku czy bezradności. Może ona pomóc w przetrwaniu trudnych chwil i dać siłę do dalszego działania.